Priemysel stavebných hmôt

Zariadenie na meranie a triedenie magnezitových tvaroviek- Slovmag Lubeník

Návrh, realizácia triediaceho zariadenia na základe merania rozmerov magnezitových tehál, vyhodnocovanie realizovaným jednoúčelovým elektronickým zariadením s niekoľkými procesorovými jednotkami.

Riadenie výroby omietkových zmesí – DOLVAP Varín

Riadenie výroby hydrátu vápenatého – DOLVAP Varín

Riadenie primárnej drviarne – DOLVAP Varín prevádzka Polom Stráňavy

Riadenie výroby a triedenia jemných zmesí – DOLVAP Varín

Riadenie baliarne a expedície vápna a hydrátu vápenatého – DOLVAP Varín

Ovládanie ventilátora šachtových pecí MULLER – DOLVAP Varín

Ovládanie kompresora pneudopravy – DOLVAP Varín

Riadenie odprášenia šachtových pecí MULLER – DOLVAP Varín

Monitorovanie CO šachtových pecí MULLER – DOLVAP Varín

Expedícia dolomitu a vápenca do vagónov – DOLVAP Varín

Doprava vápna z pecí MAERZ – DOLVAP Varín

Riadenie linky na výrobu vápenných brikiet – DOLVAP Varín

Rekonštrukcia ovládania mlynice vápna – DOLVAP Varín

Riadenie linky triediarne – DOLVAP Varín

Riadenie linky granulovne – DOLVAP Varín

Riadenie podávanie materiálu v štôlni – DOLVAP Varín prevádzka Polom Stráňavy

Riadenie linky triedenia na štrkovisku – HOLCIM Veľké Úľany

Automatické zavážanie pecí MULLER – DOLVAP Varín

Ovládanie drviča – PK DOPRASTAV Badín Bačov

Ovládanie drviča – PK DOPRASTAV Ružomberok

Riadenie linky triedenia – PK DOPRASTAV Stožok

Riadenie linky kužeľového drviča – PK DOPRASTAV Tunežice

Ovládanie primárneho drviča – PK DOPRASTAV Tunežice

Tunelový odber v šikmej štôlni – DOLVAP Varín prevádzka Polom Stráňavy

Riadenie linky mlynice páleného vápna – DOLVAP Varín